"ลูกพ่อราม นามฟ้าขาว"

ห้องเกียรติยศ
ด้านนักเรียน

ด้านนักเรียน

ขอแสดงความยินดี

      นายศรณ์จุฑา มีเเก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย เข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย กลุ่ม NECTEC ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยเเห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2567

ด้านนักเรียน

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

     นายศรณ์จุฑา มีแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) โรงเรียนหัวหิน ได้เป็นตัวแทนนักเรียนที่ฝึกทักษะวิจัย สวทช. 16 คน จาก 90 คน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ด้านนักเรียน

Best Presentation

     นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) โรงเรียนหัวหิน ได้รับรางวัล Best Presentation การนำเสนอยอดเยี่ยม 💕ในโครงการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2567 จัดโดยกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

ด้านนักเรียน

ทูบีนับเบอร์วัน ระดับดีเด่น ระดับประเทศ

     การประกวด อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ในการนี้อำเภอหัวหิน ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับดีเด่น ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี

     🎉เด็กชายตุลยวัต สันใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลระดับเหรีญทอง การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ได้ไปแข่งขันต่อ (รอบสอง) ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

      รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับประเทศ ในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 👉ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ : Portable Artificial Intelligence Skin Cancer Detection Device ภาษาไทย : อุปกรณ์ตรวจจับโรคมะเร็งผิวหนังแบบพกพาด้วยปัญญาประดิษฐ์ 👉รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1. น.ส กนกกานต์ มีแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 2. นายศรณ์จุฑา มีแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

รองชนะเลิศ โครงการค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

     รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกรมชลประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 💦💧 นักเรียนคนเก่ง 1.นางสาวกรชนก แก้วยะ ม.4/1 2.นางสาวภคพร กองอาษา ม.5/2 3.นายปัญญพนต์ อู่เงิน ม.5/3 ครูที่ปรึกษา 1.นางสาวภาสิณี ขุนรุ่งเรือง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รองคัดเลือกตัวแทนภาค 2

     นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนหัวหิน ตัวแทนเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้คว้ารางวัล 🏆รองชนะเลิศอันดับที่2 🏅 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 ณ สนามบาสเกตบอลศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

บาสเกตบอล ชนะเลิศ เข้าแข่งขันรอบประเทศ

     🏀นักกีฬาบาสเกตบอลชายโรงเรียนหัวหิน ตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์🏆🥇 คว้ารางวัลชนะเลิศ กีฬาบาลเกตบอล ประเภทบาสเกตบอลทั่วไป คว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันรอบประเทศ ณ จังหวัดกระบี่

ผ่านการอบรม ค่าย 1 สอวน.วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

     นางสาวเพ็ชร์พิฌารัตน์ นามเมืองรักษ์ และนางสาวธนิฏฐา ศรีวลีรัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผ่านการอบรม ค่าย 1 สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และได้ผ่านคัดเลือก ตัวสำรอง ลำดับที่ 2 และ 3 เข้ารับการอบรมค่าย 2

รางวัลวัฒนคุณาธร

     รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยในปีนี้โรงเรียนหัวหินได้รับรางวัล ใน ๑ ประเภท คือ นางสาวประภัสสร ป้องเพชร นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์เพื่อสังคม ในประเภทเด็กหรือเยาวชน

รับการคัดเลือกเข้าอบรม (สวทช.)

     ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกร เครือวัลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัล 2 กิจกรรม 🏆กิจกรรมที่ 1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 🏆กิจกรรมที่ 2 ได้รับเหรียญเงิน โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ รายวิชา คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์

     ขอแสดงความยินดีกับ ชุมนุมหุ่นยนต์ โรงเรียนหัวหิน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Game Thailand Championship 2023 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

© Huahin School 2024