สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

  1. เลข ๕ พร้อมรัศมี หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนที่ 5 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  2. เรือใบในวงกลม หมายถึง การเปรียบโรงเรียนเป็นเรือ โดยครูเปรียบเสมือนนายท้ายเรือ นำนักเรียนไปสู่ฝั่ง คือความสำเร็จ
  3. รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ หมายถึง คติพจน์ประจำโรงเรียน
  4. พ.ศ.๒๔๙๔ หมายถึง ปีพุทธศักราชที่ก่อตั้งโรงเรียน
  5. โรงเรียนหัวหิน หมายถึง ชื่อเต็มของโรงเรียน

สิ่งสักการบูชา

  1. พระบรมรูปประทับยืนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประดิษฐานอยู่ทางเข้าโรงเรียนด้านหน้า ชาวฟ้าขาวเรียกว่า พ่อราม (รามวชิราวุธ)
  2. พระพุทธบวรสันติมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปนั่ง ปางสมาธิ ซึ่ง คุณวิไล จรรยากุล เป็นผู้สร้างและมอบให้โรงเรียน

คติพจน์

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ แปลว่า พึ่งรักษาความดีของตนไว้

คำขวัญ

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า-สีขาว

  • สีฟ้า หมายถึง ความสูงส่ง ความสำเร็จ และความรุ่งโรจน์ของชีวิต
  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไผ่ หมายถึง ความสามัคคี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกประดู่แดง หมายถึง ความรักความเสียสละ

ปฏิทิน โรงเรียน

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128