คลิกที่นี่>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

  1. เลข ๕ พร้อมรัศมี หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนที่ 5 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  2. เรือใบในวงกลม หมายถึง การเปรียบโรงเรียนเป็นเรือ โดยครูเปรียบเสมือนนายท้ายเรือ นำนักเรียนไปสู่ฝั่ง คือความสำเร็จ
  3. รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ หมายถึง คติพจน์ประจำโรงเรียน
  4. พ.ศ.๒๔๙๔ หมายถึง ปีพุทธศักราชที่ก่อตั้งโรงเรียน
  5. โรงเรียนหัวหิน หมายถึง ชื่อเต็มของโรงเรียน

สิ่งสักการบูชา

  1. พระบรมรูปประทับยืนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประดิษฐานอยู่ทางเข้าโรงเรียนด้านหน้า ชาวฟ้าขาวเรียกว่า พ่อราม (รามวชิราวุธ)
  2. พระพุทธบวรสันติมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปนั่ง ปางสมาธิ ซึ่ง คุณวิไล จรรยากุล เป็นผู้สร้างและมอบให้โรงเรียน

คติพจน์

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ แปลว่า พึ่งรักษาความดีของตนไว้

คำขวัญ

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า-สีขาว

  • สีฟ้า หมายถึง ความสูงส่ง ความสำเร็จ และความรุ่งโรจน์ของชีวิต
  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไผ่ หมายถึง ความสามัคคี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกประดู่แดง หมายถึง ความรักความเสียสละ

ปฏิทิน โรงเรียน

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128