เอกสารโรงเรียน

ลำดับ รายการ เนื้อหา หมายเหตุ
1 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล DOWLOADS  
2 เอกสารเผยแพร่ผลการประเมินตาม มฐ. ปี 58  DOWLOADS  DOWLOADS
3  BookMark 2551 DOWLOADS  UPDATE
4  โปรแกรมล้างไวรัสเบื้องต้น  DOWLOADS  
5  แบบสรุปโครงการกิจกรรม  DOWLOADS  
6  แบบบันทึกขอนำข้อมูลข่าว ลง Website โรงเรียน  DOWLOADS  
7  แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปี 2562  DOWLOADS  
8  แบบโครงการโรงเรียนหัวหิน ปีงบประมาณ 2563  DOWLOADS  

ปฏิทิน โรงเรียน

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128