กลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน โรงเรียน

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128