บุคลากร

โรงเรียนหัวหินมีบุคลากรที่เป็นผู้บริหารจำนวน  3  คน  ครูจำนวน  109  คน  พนักงานราชการ 2 คน

ครูพิเศษจำนวน  14  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน 5  คน  และนักเรียนจำนวน  2,232  คน  

ปฏิทิน โรงเรียน

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128